År: 2017

Oppsigelse
Et arbeidsforhold opphører ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Kun ved tidsbestemte arbeidsforhold, som for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold opphøre uten formell oppsigelse. Arbeidsmiljøloven oppstiller faste [...]
Read More
Nedbemanning og oppsigelse
Nedbemanning og oppsigelse kan være en svært krevende prosess, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En ryddig prosess vil imidlertid bidra til å redusere muligheten for konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. [...]
Read More
Om arbeidsavtaler og midlertidig ansettelse
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal være fast ansett i bedriften. Arbeidstaker kan imidlertid ansettes midlertidig, forutsatt at bestemte vilkår i arbeidsmiljøloven er oppfylt. Advokatfirmaet Kirkholm kan bistå [...]
Read More
Underholdningsplikt og barnebidrag
Underholdningsplikt er plikten til å bære utgiftene for forsørgelse og utdanning av egne barn. Foreldrenes underholdningsplikt følger av barneloven § 66. § 66. Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet. [...]
Read More
Tilbakeføring
Dersom man ved rettsavgjørelse enten har fått eller ønsker å få barn tilbake til sine biologiske foreldre etter at barnevernet har gjort en omsorgsovertagelse – kalles dette tilbakeføring. Etter barnevernloven [...]
Read More
Regnskap
Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner man autoriserte regnskapsførere og revisorer som kan hjelpe med regnskap, og våre advokater arbeider tett sammen våre regnskapsførere og revisorer i saker hvor juss og regnskap [...]
Read More
Selskapsetablering
Vi har høy kompetanse og erfaring med selskapsetablering. Våre ansatte kan hjelpe til med etablering av alle typer selskap, og vårt tverrfaglige team inkluderer erfarne regnskapsførere og revisorer i tillegg [...]
Read More
Straffesaker
Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner du advokater med lang erfaring innen straffesaker – både som forsvarere og bistandsadvokater for ofre, pårørende og etterlatte. → Du kan lese mer om hvordan vi [...]
Read More
Samvær
Med samvær menes den rett barnet har til å tilbringe en nærmere avgrenset tid med den av foreldrene som det ikke bor fast hos, og også tilsvarende rett for denne [...]
Read More
Rettigheter uten foreldreansvar
Lurer du på hva slags rettigheter du har som forelder – dersom du ikke har foreldreansvar? Her er det mange meninger, så vi har gått gjennom lovverket. Advokatfirmaet Kirkholm gir [...]
Read More