mai 2017

Underholdningsplikt og barnebidrag
Underholdningsplikt er plikten til å bære utgiftene for forsørgelse og utdanning av egne barn. Foreldrenes underholdningsplikt følger av barneloven § 66. § 66. Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet. [...]
Read More
Tilbakeføring
Dersom man ved rettsavgjørelse enten har fått eller ønsker å få barn tilbake til sine biologiske foreldre etter at barnevernet har gjort en omsorgsovertagelse – kalles dette tilbakeføring. Etter barnevernloven [...]
Read More
Regnskap
Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner man autoriserte regnskapsførere og revisorer som kan hjelpe med regnskap, og våre advokater arbeider tett sammen våre regnskapsførere og revisorer i saker hvor juss og regnskap [...]
Read More
Selskapsetablering
Vi har høy kompetanse og erfaring med selskapsetablering. Våre ansatte kan hjelpe til med etablering av alle typer selskap, og vårt tverrfaglige team inkluderer erfarne regnskapsførere og revisorer i tillegg [...]
Read More
Straffesaker
Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner du advokater med lang erfaring innen straffesaker – både som forsvarere og bistandsadvokater for ofre, pårørende og etterlatte. → Du kan lese mer om hvordan vi [...]
Read More
Samvær
Med samvær menes den rett barnet har til å tilbringe en nærmere avgrenset tid med den av foreldrene som det ikke bor fast hos, og også tilsvarende rett for denne [...]
Read More
Rettigheter uten foreldreansvar
Lurer du på hva slags rettigheter du har som forelder – dersom du ikke har foreldreansvar? Her er det mange meninger, så vi har gått gjennom lovverket. Advokatfirmaet Kirkholm gir [...]
Read More
Rettens styring i barnesaker
Fører ikke meklingen frem, kan foreldrene f(orutsatt at de har en meklingsattest), ta saken inn for domstolene. Behandlingen hos domstolen skal rette seg etter barnets beste-prinsippet, jf. barneloven § 48. [...]
Read More
Åpen stillingsutlysning
Vi opplever ofte at økt oppdragsmengde gjør at vi behøver flere kompetente medarbeidere, og ansetter derfor fra tid til annen nye advokatfullmektiger og juridiske utredere for å imøtekomme dette. Vi har derfor [...]
Read More
Omsorgsovertagelse
Hva er omsorgsovertagelse? En omsorgsovertagelse er når barnevernet oppretter sak for at omsorg skal flyttes fra barnets biologiske foreldre. De aller fleste saker som opprettes hos barnevernet fører ikke til [...]
Read More