juni 2017

Oppsigelse
Et arbeidsforhold opphører ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Kun ved tidsbestemte arbeidsforhold, som for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold opphøre uten formell oppsigelse. Arbeidsmiljøloven oppstiller faste [...]
Read More
Nedbemanning og oppsigelse
Nedbemanning og oppsigelse kan være en svært krevende prosess, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En ryddig prosess vil imidlertid bidra til å redusere muligheten for konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. [...]
Read More
Om arbeidsavtaler og midlertidig ansettelse
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal være fast ansett i bedriften. Arbeidstaker kan imidlertid ansettes midlertidig, forutsatt at bestemte vilkår i arbeidsmiljøloven er oppfylt. Advokatfirmaet Kirkholm kan bistå [...]
Read More