År: 2017

Rettens styring i barnesaker
Fører ikke meklingen frem, kan foreldrene f(orutsatt at de har en meklingsattest), ta saken inn for domstolene. Behandlingen hos domstolen skal rette seg etter barnets beste-prinsippet, jf. barneloven § 48. [...]
Read More
Åpen stillingsutlysning
Vi opplever ofte at økt oppdragsmengde gjør at vi behøver flere kompetente medarbeidere, og ansetter derfor fra tid til annen nye advokatfullmektiger og juridiske utredere for å imøtekomme dette. Vi har derfor [...]
Read More
Omsorgsovertagelse
Hva er omsorgsovertagelse? En omsorgsovertagelse er når barnevernet oppretter sak for at omsorg skal flyttes fra barnets biologiske foreldre. De aller fleste saker som opprettes hos barnevernet fører ikke til [...]
Read More
Foreldreansvar
Hvem har foreldreansvar? Barneloven § 34 og § 35 regulerer hvem som skal ha foreldreansvar. For gifte foreldre er utgangspunktet felles foreldreansvar. Dersom de separerer eller skiller seg kan de avtale [...]
Read More
Endringssak
Ny avgjørelse – endringssak Dersom foreldrene ønsker å endre en tidligere avgjørelse, som for eksempel en dom, et forlik eller en avtale med tvangskraft, følger det av barneloven § 64 [...]
Read More
Daglig omsorg
Bosted i forbindelse med daglig omsorg Den av foreldrene barnet bor fast hos, har den daglige omsorgen for barnet. Dette er der barnet er bosatt etter folkeregisteret, og dette er [...]
Read More
Begrensninger i rettens kompetanse
Retten har kun kompetanse til å treffe generelle beslutninger om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Dette følger ikke eksplisitt av barneloven eller dens forarbeider. Høyesterett har allikevel fastslått dette i [...]
Read More
Barnets selvbestemmelsesrett
Barnet skal bli hørt Gjennom rettspraksis har man sett at barnets rett til å bli hørt går inn under barnets beste vurderingen. Dette gjelder en rett, men ikke en plikt [...]
Read More
Fast bosted, samvær og foreldreansvar
I barnefordelingssaker er det alltid spørsmål om hvor barn skal bo, hvor mye samvær barn skal ha med hhv. far og mor – samt hvem som tar foreldreansvaret og rollen [...]
Read More
Barnets beste-prinsippet
Hva er barnets beste-prinsippet? Barneloven bygger på det vi kaller barnets beste-prinsippet. Dette er vurderingstemaet i alle barnefordelingssaker. Prinsippet er en rettslig standard som må vurderes konkret i det enkelte [...]
Read More