Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Erfarne bistandsadvokater

En bistandsadvokat er en advokat som bistår ofre og etterlatte for straffbare handlinger, ofte kalt fornærmede. Bistandsadvokatens rolle er å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i straffesaker. Dette gjelder både under etterforskningen og når saken føres for domstolene.

Ofre for straffbare handlinger, som er politianmeldt, vil i mange tilfeller få kostnadene for advokatbistand dekket av staten. Her kan nevnes:

 • Saker som gjelder seksuelt overgrep (voldtekt, forsøk på voldtekt og incest)
 • Vold i nære relasjoner (familievold)
 • Menneskehandelssaker
 • Saker om kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskapssaker
 • Brudd på kontakt- eller besøksforbud, herunder også rettsmøte om å få kontakt- og besøksforbud i eget hjem
 • Dersom du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade

Etterlatte etter dødsfall som følge av straffbart forhold vil ha krav på dekning av bistandsadvokat, dersom avdøde var under 18 år. Dersom avdøde etter straffbar handling var over 18 år, vil retten måtte ta stilling til om staten skal dekke bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater dersom du er usikker på om du har krav på advokatbistand.

Hvorfor bør man ha en bistandsadvokat?

Hovedoppgaven til en bistandsadvokat er å ivareta dine juridiske interesser. Advokaten skal jobbe for at du som offer eller etterlatt, som følge av den straffbare handlingen, får din sak hørt.

Videre skal advokaten ivareta dine interesser underveis i etterforskningen og hovedforhandlingen.

Oppgavene en bistandsadvokat vil utføre inkluderer blant annet:henriette-kontoret2

 • Gi juridisk bistand når sak anmeldes
 • Tilstedeværelse under avhør hos politiet
 • Hjelpe med forståelse for hvordan saken går frem
 • Sikre at offer/etterlatte får løpende informasjon om sakens fremgang
 • Forberedelse til vitneforklaring for offer/etterlatte før en rettsak
 • Ivareta fornærmede/etterlatte sine interesser under rettsak
 • Søke om voldsoffererstatning og/eller fremme erstatningskrav mot gjerningsperson
 • Fremme klage dersom saken blir henlagt

Hva er viktig å tenke på når man velger bistandsadvokat?

Som i de fleste andre bransjer, er erfaring og kunnskap avgjørende for om man får god hjelp, eller om hjelpen ikke holder mål.

Det viktigste man bør forsikre seg om er at advokaten har erfaring, aller helst både i rollen som bistandsadvokat, men også fra å ha vært forsvarsadvokat for tiltalt i lignende saker.

Denne erfaringen forsikrer deg om at advokaten både har inngående kjennskap til sakstypen, men enda viktigere: at advokaten vet hvordan systemet fungerer for din type sak, og også kan sette seg inn i hva slags forsvar gjerningspersonen(e) trolig vil benytte seg av.

Dette gjør at du vil få en mye mer detaljert oppfølging og forståelse for saksgangen, og at din bistandsadvokat også vil sikre dine interesser på best mulig vis.

Lurer du på om våre advokater kan bistå i din sak?

Våre advokater har lang erfaring både som bistandsadvokater og forsvarsadvokater i tilknytning til forskjellige typer straffesaker.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Kirkholm på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no.

Om din sak faller utenfor sakstyper vi har erfaring med, vil vi kunne henvise deg videre til en velegnet bistandsadvokat.