Bokettersyn

Bokettersyn

Alle bedrifter opplever fra tid til annen at skatteetaten utfører bokettersyn på deres regnskap. Om din bedrift har fått varsel om bokettersyn er dette som hovedregel resultatet av en tilfeldig trekning eller en planlagt bransjekontroll. Det kan også forekomme bokettersyn om det foreligger mistanke om mislighold.

Et bokettersyn er noe man som bedrift eller selvstendig næringsdrivende må regne med at kan komme. I ettersynet er det mange lovkrav som skal kontrolleres – og det er viktig at man har gode rutiner for regnskap og oppbevaring av dokumenter.

Høy kompetanse på bokettersyn

Våre ansatte besitter bred kunnskap om lover og regler som er aktuelle ved et bokettersyn. Med et tverrfaglig team bestående av advokater, regnskapsførere og revisorer er vi særskilt godt rustet til å sikre deg og din bedrift best mulig utkom av et ettersyn av regnskapet.

Vårt tverrfaglige team har inngående kjennskap til:

Og du kan kontakte oss på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no om du behøver vår bistand.

Bokettersyn av enkeltmannsforetak og andre små foretak

Det blir stadig vanligere at enkeltmannsforetak eller andre små foretak ordner bokføring på egenhånd uten hjelp av regnskapsfører. Det er ikke lenger et ubetinget krav om revisjon eller kontroll fra ekstern part. I slike tilfeller er det smart å hente inn en kompetent samarbeidspartner, som kan bistå enten deg eller din regnskapsfører gjennom hele prosessen med bokettersyn.

Vi kan hjelpe enkeltpersonforetak og andre små foretak med alt fra kontroll på forhånd – til etterarbeid direkte mot Skatteetaten.

Dette vil gi deg bedre oversikt underveis og mye nyttig informasjon om hvordan man bør opptre ved kontroll.

Et eksempel på hva vi kan gjøre for deg

En av våre klienter (en næringslivsaktør i Oslo) fikk bokettersyn mot sitt foretak. Når ettersynet var gjort fikk denne klienten skjønnsfastsatt inntekten, som ble etterfulgt av en urettmessig høy tilleggsskatt. Vår klient var uenig i utkommet av bokettersynet og kontaktet derfor vårt tverrfaglige team av advokater, regnskapsførere og revisorer.

Våre advokater hjalp med en klage til skatteetaten, og denne resulterte i følgende:

  • Skatteetaten frafalt krav om skjerpet tilleggsskatt fra 60% til 30%
  • Normal skatt spart ved redusert alminnelig inntekt: 99.845,-
  • Tilleggsskatt spart ved redusert alminnelig inntekt: 59.907,-
  • Redusert tilleggsskatt på resterende ilagt alminnelig inntekt: 43.317,-
  • Totalbesparing: 203.069,-

Saksomkostninger ble også dekket av det offentlige da klage ble tatt til følge, så totalbesparingen gikk i helhet til vår klient.

Ønsker du hjelp fra en kompetent advokat for bokettersyn?

Ta kontakt med Advokatfirmaet Kirkholm på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no.

Du kan også benytte kontaktskjema til venstre, eller ta turen til våre lokaler sentralt på Solli plass i Oslo.