Prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap

Prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap

Høyesterett åpner opp for muligheten til å få prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap. Denne dommen er veldig interessant fordi den åpner opp for at boligkjøpere kan få prisavslag etter bustadoppføringslova for mangler ved nyoppført hus, selv om mangelen ikke gjør utslag i et direkte objektiv økonomisk tap. Sakens faktum: Årsaken til tvisten var feilplassering av hus A. Hus …

Privatrettens mange utfordringer

Privatrettens mange utfordringer

Selv om avtalen som er inngått er av det uvanlige slaget er den likefult gyldig og skal etterleves deretter. Kunne du tenke deg å signere en troskapsavtale med din samboer? Troskapsavtalen og sjekkeappen som ødela alt for tobarnsfaren. Denne saken kom først opp i tingretten og deretter i Hålogaland lagmannsrett, begge gangene med samme utfall. Det hele startet med et …

Reklamasjon på fast eiendom

Det er ulike årsaker til at man ønsker å reklamere på fast eiendom. Eiendomsmegler, selger eller takstmann kan ha unnlatt å opplyse om vannlekkasje og råteskade, setningsskader i fundamentet, odelsrett på eiendommen, bruksrett for go-cart laget i nærområdet – ja så mangt. Utfordringen mange opplever når de forsøker å reklamere på kjøpet, er unnskyldninger, uvitenhet eller trenering av saken. Med …

Oppsigelse

Et arbeidsforhold opphører ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Kun ved tidsbestemte arbeidsforhold, som for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold opphøre uten formell oppsigelse. Arbeidsmiljøloven oppstiller faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje – både fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Våre arbeidsrettsadvokater bistår gjerne i forbindelse med tvist etter opphør av arbeidsforhold. I denne artikkelen tar vi …

Nedbemanning og oppsigelse

Nedbemanning og oppsigelse kan være en svært krevende prosess, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En ryddig prosess vil imidlertid bidra til å redusere muligheten for konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg  gjennom de viktigste momentene å huske på rundt nedbemanning og oppsigelse. Saklighetskrav ved nedbemanning og oppsigelse For å kunne si opp en arbeidstaker, kreves det at …

Om arbeidsavtaler og midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal være fast ansett i bedriften. Arbeidstaker kan imidlertid ansettes midlertidig, forutsatt at bestemte vilkår i arbeidsmiljøloven er oppfylt. Advokatfirmaet Kirkholm kan bistå i forbindelse med tvist i arbeidsrettslige forhold. Som arbeidsrettsadvokat, har vi god oversikt over rettsområdene som påvirker arbeidsretten. Vi jobber både med arbeidsgivere og arbeidstakere, og vi setter oss alltid …

Underholdningsplikt

Underholdningsplikt er plikten til å bære utgiftene for forsørgelse og utdanning av egne barn. Foreldrenes underholdningsplikt følger av barneloven § 66. § 66. Foreldra sin skyldnad til å fostre barnet. «Foreldra skal bere utgiftene til forsyting og til utdanning av barnet etter evne og givnad og etter dei økonomiske kåra til foreldra, når barnet sjølv ikkje har midlar til det. …

Tilbakeføring

Dersom man ved rettsavgjørelse enten har fått eller ønsker å få barn tilbake til sine biologiske foreldre etter at barnevernet har gjort en omsorgsovertagelse – kalles dette tilbakeføring. Etter barnevernloven § 4-21 kan fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse, og tilbakeføre barn til sine biologiske foreldre. Advokatfirmaet Kirkholm har omfattende erfaring med barnefordeling og å fungere som advokat mot barnevernet. …

Regnskap

Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner man autoriserte regnskapsførere og revisorer som kan hjelpe med regnskap, og våre advokater arbeider tett sammen våre regnskapsførere og revisorer i saker hvor juss og regnskap innvirker. Dette gir oss særdeles høy kompetanse på en rekke felter med kombinasjonene juss og økonomi, for eksempel innenfor bokettersyn og konkursrett. Innenfor regnskap kan vi hjelpe med: Regnskapsføring Lønn Fakturering Forretningsførsel …

Selskapsetablering

Vi har høy kompetanse og erfaring med selskapsetablering. Våre ansatte kan hjelpe til med etablering av alle typer selskap, og vårt tverrfaglige team inkluderer erfarne regnskapsførere og revisorer i tillegg til våre advokater. Mer enn bare selskapsetablering Etter etablering vil vi kunne hjelpe med rådgivning rundt alt fra daglig drift, til kontraktsrett og arbeidsrett. Om din bedrift skulle få bokettersyn …