Tilbakeføring

Dersom man ved rettsavgjørelse enten har fått eller ønsker å få barn tilbake til sine biologiske foreldre etter at barnevernet har gjort en omsorgsovertagelse – kalles dette tilbakeføring. Etter barnevernloven § 4-21 kan fylkesnemnda oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse, og tilbakeføre barn til sine biologiske foreldre. Advokatfirmaet Kirkholm har omfattende erfaring med barnefordeling og å fungere som advokat mot barnevernet. …

Omsorgsovertagelse

Hva er omsorgsovertagelse? En omsorgsovertagelse er når barnevernet oppretter sak for at omsorg skal flyttes fra barnets biologiske foreldre. De aller fleste saker som opprettes hos barnevernet fører ikke til omsorgsovertagelse. Barnevernet er med hjemmel i barnevernloven § 4-12 gitt rett til å foreta omsorgsovertakelse for et barn etter gitte vilkår; § 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et …

Akuttplassering av barn

Hvis et barn er uten omsorg kan barnevernet med hjemmel i barnevernloven § 4-6 straks sette i gang nødvendige hjelpetiltak (akuttplassering). De hjelpetiltak som igangsettes etter første ledd kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Dersom en plassering etter barnevernloven § 4-6 første ledd er iverksatt, og foreldrene motsetter seg at tiltaket fortsettes, vil situasjonen vurderes etter midlertidig vedtak i andre …

Akuttplassering

Akuttplassering av barn Hvis et barn er uten omsorg kan barnevernet med hjemmel i barnevernloven § 4-6 straks sette i gang nødvendige hjelpetiltak (akuttplassering). De hjelpetiltak som igangsettes etter første ledd kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Dersom en plassering etter barnevernloven § 4-6 første ledd er iverksatt, og foreldrene motsetter seg at tiltaket fortsettes, vil situasjonen vurderes etter midlertidig …