Regnskap

Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner man autoriserte regnskapsførere og revisorer som kan hjelpe med regnskap, og våre advokater arbeider tett sammen våre regnskapsførere og revisorer i saker hvor juss og regnskap innvirker. Dette gir oss særdeles høy kompetanse på en rekke felter med kombinasjonene juss og økonomi, for eksempel innenfor bokettersyn og konkursrett. Innenfor regnskap kan vi hjelpe med: Regnskapsføring Lønn Fakturering Forretningsførsel …