Prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap

Prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap

Høyesterett åpner opp for muligheten til å få prisavslag på bolig uten direkte økonomisk tap. Denne dommen er veldig interessant fordi den åpner opp for at boligkjøpere kan få prisavslag etter bustadoppføringslova for mangler ved nyoppført hus, selv om mangelen ikke gjør utslag i et direkte objektiv økonomisk tap. Sakens faktum: Årsaken til tvisten var feilplassering av hus A. Hus …

Reklamasjon på fast eiendom

Det er ulike årsaker til at man ønsker å reklamere på fast eiendom. Eiendomsmegler, selger eller takstmann kan ha unnlatt å opplyse om vannlekkasje og råteskade, setningsskader i fundamentet, odelsrett på eiendommen, bruksrett for go-cart laget i nærområdet – ja så mangt. Utfordringen mange opplever når de forsøker å reklamere på kjøpet, er unnskyldninger, uvitenhet eller trenering av saken. Med …