OUR TEAM

Om Advokatfirmaet Kirkholm

Advokatfirmaet Kirkholm AS bistår klienter over hele landet. Vi bistår både bedrifter, organisasjoner og private personer. Vårt tverrfaglige team bestående av regnskapsførere, revisorer og advokater gjør at vi har en særlig kompetanse i saker som knytter seg til jus, økonomi og regnskap. Vårt søsterselskap Calculare regnskap AS holder til i samme kontorfellesskap som oss. Dette gjør at vi er ett av de ledende advokatfirmaene i Norge innen saker som omfatter både spørsmål innen juss og økonomi.

I tillegg til dette er vår spesialkompetanse innenfor arbeidsrett både på arbeidstaker – og arbeidsgiverside samt prosedyre og tvisteløsning innenfor både domstoler og nemnder.

Vi bistår også med ulike former for kontraktsrett, erstatningsrett, fast eiendom rettsforhold, reklamasjoner i saker om fast eiendom, arv – og skifte, barnefordelingssaker og barnevernssaker.

Dersom du ønsker å få avklart om du har en sak, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Send en mail til post@kirkholm.no, tlf. 21 04 10 00, tlf. 94002400

Vi har lang erfaring med både juss og økonomi, og vi besitter en tverrfaglig kompetanse som gjør at vi kan bistå med alt fra regnskap til juridiske tjenester for bedrifter og enkeltpersonforetak.

Vi håndterer også saker innen rettsområder som berører privatpersoner, og kan hjelpe med juridiske utfordringer og tvister på de fleste fagområder. Advokatfirmaet Kirkholm er svært opptatt av å ha et tett samarbeid med våre klienter uansett fagområde vi bistår på.

andreprofil
André Kirkholm arbeider spesielt med saker som gjelder arbeidsrett, kontraktsrett, bokettersyn, forsikrings – og erstatningsrett, strafferett.
henriette
Henriette Riege Sankjen arbeider med regnskap, og har bred erfaring innenfor regnskap, inkasso, forvaltning og kundeservice.
image003
I februar 2019 begynte Inger Katrine Kløvstad som advokatfullmektig i advokatfirmaet Kirkholm.
helen-profil
Helen Hansen arbeider som daglig leder ved Calculare Regnskap AS, advokatfirmaet samarbeidspartner.
hakon-profil
Håkon Helgerud er ansatt hos Calculare Regnskap AS og er autorisert regnskapsfører. Han har erfaring innen regnskap, skatterett og selskapsrett.
jarle-profil
Jarle Østhaug arbeider som regnskapsmedarbeider og innehar lang erfaring med sine 20 år innen regnskap.