Arkiver: Services

Arbeidsrett
Vi tar saker både for arbeidstakere og arbeidsgivere, og hjelper med alt fra rådgivning til mekling eller i rettsak.
Barnefordeling
Vi hjelper foreldre med fordeling av samværsrett med felles barn etter samlivsbrudd eller skilsmisse.
Barnevern
Vi hjelper foreldre og barn, som har saker hos barnevernet. Som barnevernsadvokat er vi opptatt av barns og foreldres beste.
Bokettersyn
Vi kan tilrettelegge rutiner som vil hjelpe ved bokettersyn, eller bistå under ettersyn eller i etterkant for å sikre et godt utfall.
Konkursrett
Våre advokater har lang erfaring med konkursrett. Vi hjelper med åpning av konkurs, fremme kreditorers krav og med omstøtelse.
Strafferett
Er du siktet/tiltalt, fornærmet eller pårørende i straffesak - har våre advokater lang erfaring med å yte juridisk bistand.