Barnefordeling

Hva er barnefordeling?

Barnefordeling er fordeling av samværsrett med barn for hver forelder etter samlivsbrudd/skilsmisse. Reglene som regulerer familierettslige forhold – herunder barnefordeling følger av Lov om barn og foreldre av 8. April 1981, nr. 7.

Denne loven har hensynet til barnet som et gjennomgående prinsipp, også kalt ”barnets beste”. Det betyr at prinsippet om hva som er barnets beste skal ligge til grunn for alle avgjørelser som tas vedrørende samværstid foreldre har med barn etter samlivsbrudd eller skilsmisse.

Barnefordeling etter skilsmisse/samlivsbrudd

Vi bistår klienter over hele landet etter skilsmisse eller oppløsning av samboerforhold når det er barn i bildet. Det er etter skilsmisse og samlivsbrudd de aller fleste tilfeller av barnefordeling blir aktuelt – da dette er tiden man stiller spørsmål om:

 • Hvor barnet skal bo?
 • Hvor mye skal barnet være hos henholdsvis mor og hos far?
 • Hvilken skole/barnehage skal barnet sogne til – og hvordan påvirker dette fordelingen?
 • Hvilken forelder har best fasiliteter for barnets velferd?
 • Hvor har barnet flest venner?
 • Og mye mer

Mange foreldre blir raskt enige om hvor barnet skal bo fast og samværsomfang med den andre forelderen. Det hender allikevel at mor og far ikke kommer til enighet på egenhånd.

Hva bør man gjøre dersom man ikke raskt kommer til enighet?

Det første stoppet bør være å gå til mekling hos familievernkontoret. Dette er en meklingstjeneste, som leveres av BUF-etat (Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet).

-> Finn ditt nærmeste familievernkontor her.

Før man går til mekling, kan det anbefales å kontakte en advokat med ekspertise på barnefordeling. Dette for å få rådgivning om hvilke rettigheter man har som forelder, og for å være best mulig forberedt til møte på familievernkontoret.

Om mekling om barnefordeling hos familievernkontoret feiler

Dersom konflikten mellom foreldrene er for stor til at partene vil klare å komme til enighet på egenhånd – er vår erfaring at man bør kontakte en advokat så raskt som mulig. Det er til barnets beste å komme til en avklaring så raskt som mulig, slik at de skånes for krangler og lever i usikkerhet – samt at de raskere kan få tilvendt seg en ny situasjon.

OBS! Før en sak som gjelder barn kan oversendes til domstolene, må foreldrene ha en meklingsattest fra familievernkontoret som er datert mindre enn 6 måneder tilbake i tid.

Vårt advokatkontor hjelper å finne løsninger i barnefordelingssaker

Avokatkontoret Kirkholm sine advokater har høy kompetanse på saker som omhandler barn, og som behandles etter både barneloven og barnevernloven.

Våre advokater kan nås på telefon +47 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no.

VÅRE ADVOKATER VIL VED FØRSTE KONTAKT VÆRE INTERESSERT I FØLGENDE OMRÅDER:
 • Barnets/barnas alder
 • Tid siden samlivsbrudd/skilsmisse fant sted
 • Om dere alt har vært til mekling hos familievernkontoret
 • Barnets egne tanker og meninger om hvor de bør bo
 • Hvor barnet har bodd etter bruddet
 • Annen viktig informasjon som bør påvirke hvor barnet skal bo

Vi vil alltid jobbe for barnets beste, og vil kunne hjelpe med alt fra rådgivning til å utforme en avtale – eller prosedere din sak i domstolene ved behov.