Strafferett

Strafferettsadvokat

Er du siktet eller tiltalt i en straffesak, eller blitt utsatt for en straffbar handling? Da har du med overveiende sannsynlighet krav på advokat. Du kan selv velge hvilken strafferettsadvokat eller bistandsadvokat du vil ha på ditt lag.

→ Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner du erfarne advokater som vil jobbe for at din sak blir hørt og rettferdig dømt.

Som tiltalt, siktet eller offer i straffesak har man krav på advokat, og i de aller fleste tilfeller vil staten ta kostnaden for alt utover advokatens reiseutgifter. Vi vil hjelpe med rask avklaring av hvorvidt vårt salær dekkes av staten, og vil informere om forventede kostnader dersom vi som strafferettsadvokat / bistandsadvokat vil få reisekostnader i forbindelse med din sak.

Hva er strafferett?

De rettsregler som gjelder for straffbare handlinger – er det vi omtaler som strafferett. Hvilke vilkår som må være oppfylt for at noen skal kunne straffes, og hva slags reaksjoner som kan ilegges – er også en del av strafferetten.

I lovgivningen for strafferett skiller man gjerne mellom:

  • Den alminnelige delen av strafferetten, som omfatter fellesbestemmelser for alle straffbare handlinger
  • Og en spesiell del, som omhandler de enkelte lovbrudd

Dyktig og erfaren strafferettsadvokat

Er du innkalt til avhør hos politiet, eller fått status som siktet eller er tiltalt i en straffesak? Da anbefaler vi at du kontakter en erfaren strafferettsadvokat. Fra Advokatfirmaet Kirkholm ble opprettet har vi hatt et stort antall straffesaker innenfor alle aspekter av fagfeltet.

Vi har håndtert alt fra mindre saker som ikke når mediene, til større og profilerte saker med kameraer og avisintervjuer. Både som forsvarsadvokat og som bistandsadvokat, som gjør at vi kan hjelpe både deg som er fornærmet eller tiltalt i en straffesak.

→ Du kan nå våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no.

Vi besitter høy kompetanse som forsvarsadvokat, og hjelper til helt fra saken starter inntil den er ferdig behandlet av alle instanser – dersom dette er nødvendig.

Vi tilbyr også fri rettshjelp i en del saker som faller inn under strafferetten. Eksempler på slike saker kan være:

  • Saker om voldsoffererstatning
  • I saker om seksuelle overgrep, tvang og vold
  • Saker om vold mellom nærstående
  • Bistandsadvokatsaker (mishandling, voldtekt m.m.)
  • Saker om erstatningskrav, som følge av urettsmessig straffeforfølging etter straffeprosessloven kapittel 3

Bistandsadvokat for fornærmede og etterlatte i straffesaker

I straffesaker har fornærmede rolle som vitne, og det er påtalemyndigheten som fører saken mot tiltalte. Vi kan yte advokatbistand for fornærmede i straffesaker, typisk saker der en person er offer i overgrepssak.

Dersom saken er alvorlig vil man som regel ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat – slik at kostnadene dekkes av det offentlige. Dette gjelder også vårt advokatfirma.

Ta kontakt med en av våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no, så vi vil kunne hjelpe med å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i straffesaker.