Vår kompetanse

Tjenester

Advokatfirmaet Kirkholm AS

Har erfarne og dyktige advokater med erfaring fra flere fagområder. Vi tilbyr juridiske tjenester til næringsdrivende og privatpersoner.

Vi påtar oss oppdrag over hele landet, bistår under hele prosessen. Som advokater er vi opptatt av å kjempe for våre klienter sin sak. Det er viktig for oss å sørge for at våre klienters rettsikkerhet er ivaretatt til enhver tid.

Spesialiseringer

Vi tilbyr advokattjenester innen flere ulike rettsområder. Våre advokater har lang erfaring, og bistår klienter med saker innen forskjellige rettslige områder. I tillegg samarbeider vi tett med Calculare regnskap AS. Dette gjør at vi har et tverrfaglig team med høy kompetanse innenfor saker som omfatter økonomi og juss.

Nedenfor kan du lese mer om de juridiske områdene vi spesialiserer oss innen.

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver i arbeidstvister. Vi bistår med veiledning og rådgivning i alle sakens faser.

Kontraktsrett

Vi bistår i alle faser av kontraktsretten. Fra kontraktsinngåelse til håndtering av brudd og mislighold.

Barnefordeling

Vi hjelper foreldre med fordeling av samværsrett med felles barn etter samlivsbrudd eller skilsmisse.

Barnevern

Vi hjelper foreldre og barn som har saker hos barnevernet. Vi er særlig opptatt av barnets og foreldres beste.

Strafferett

Er du siktet/tiltalt, fornærmet eller pårørende i straffesak – har våre advokater lang erfaring med å yte juridisk bistand.

Bokettersyn

Vi kan hjelpe med rutiner ved bokettersyn, samt bistå under og etter utført bokettersyn for å sikre et riktig og godt resultat.

Konkursrett

Våre advokater har lang erfaring med konkursrett. Vi hjelper med åpning av konkurs, fremme kreditorers krav og med omstøtelse.

Prosedyre

Prosedyre er den mest synlige delen av advokatens rolle under rettssaker, og bør overlates til erfarne advokater.

Forsikringsrett og erstatningsrett

Våre advokater arbeider med forsikring og kontraktsrett for privatpersoner og bedrifter.

Fri rettshjelp

Vi tar saker som dekkes av fri rettshjelp tilknyttet våre kompetanseområder, og hjelper med søknad om fri rettshjelp.

Bistandsadvokat

Våre advokater har lang erfaring med å yte bistand til ofre og pårørende i straffesaker, og kjenner godt til prosessene.

Reklamasjon fast eiendom

Våre advokater har lang erfaring med reklamasjon av fast eiendom. Vi bistår både forbrukere og næringsdrivende i slike saker.