Straffesaker

Hos Advokatfirmaet Kirkholm finner du advokater med lang erfaring innen straffesaker – både som forsvarere og bistandsadvokater for ofre, pårørende og etterlatte.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber i forhold til strafferett her.

Straffesaker er et rettsområde der det gis fri rettshjelp i et stort utvalg saker

I noen tilfelle kan også siktede søke om fri rettshjelp. Les mer om fri rettshjelp her.

Ta kontakt med en av våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller send en epost til post@kirkholm.no – så kan vi hjelpe deg. Du kan også benytte kontaktskjema til venstre på denne siden om du har spørsmål om straffesaker.