image003
I februar 2019 begynte Inger Katrine Kløvstad som advokatfullmektig i advokatfirmaet Kirkholm. Hun har også jobbet som juridisk utreder hos oss ved siden av studiene. Inger Katrine ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo desember 2018. Hun skrev masteroppgave om «verifikasjon og bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen». I oppgaven ble lovligheten av arbeidsgivers behandling av personopplysninger i ansettelsesprosessene vurdert. Inger Katrine har av denne grunn særskilt kunnskap innen arbeidsrett og personvern. Hun arbeider i tillegg med saker innen avtaletolkning og barnevern.

Advokatfullmektig / Associate