Våre tjenester

Vi tar saker både for arbeidstakere og arbeidsgivere, og hjelper med alt fra rådgivning til mekling eller i rettsak.

Vi bistår i alle faser av kontraktsretten. Fra kontraktsinngåelse til håndtering av brudd og mislighold.
Vi hjelper foreldre med fordeling av samværsrett med felles barn etter samlivsbrudd eller skilsmisse.

Vi hjelper foreldre og barn, som har saker hos barnevernet. Som barnevernsadvokat er vi opptatt av barns og foreldres beste.
Vi kan tilrettelegge rutiner som vil hjelpe ved bokettersyn, eller bistå under ettersyn eller i etterkant for å sikre et godt utfall.

Prosedyre er den mest synlige delen av advokatens rolle under rettssaker, og bør overlates til erfarne advokater.
Er du siktet/tiltalt, fornærmet eller pårørende i straffesak – har våre advokater lang erfaring med å yte juridisk bistand.

Våre advokater har lang erfaring med konkursrett. Vi hjelper med åpning av konkurs, fremme kreditorers krav og med omstøtelse.
Våre advokater har hjulpet flere klienter med reklamasjonssaker knyttet til fast eiendom. Vi hjelper deg å sikre gode løsninger!

Advokatene hos Advokatfirmaet Kirkholm har lang erfaring med saker tilknyttet forsikrings- og erstatningsrett – og tar gjerne din sak!
Våre advokater har lang erfaring med å yte bistand til ofre og pårørende i straffesaker, og kjenner godt til prosessene.

Vi tar saker som dekkes av fri rettshjelp tilknyttet våre kompetanseområder, og hjelper med søknad om fri rettshjelp.