Om Advokatfirmaet Kirkholm

Vi har lang erfaring med både juss og økonomi, og vi besitter en tverrfaglig kompetanse som gjør at vi kan bistå med alt fra regnskap til juridiske tjenester for bedrifter og enkeltpersonforetak.

Vi håndterer også saker innen rettsområder som berører privatpersoner, og kan hjelpe med juridiske utfordringer og tvister på de fleste fagområder. Advokatfirmaet Kirkholm er svært opptatt av å ha et tett samarbeid med våre klienter uansett fagområde vi bistår på.

André Kirkholm

 

André Kirkholm arbeider spesielt med saker som gjelder arbeidsrett, kontraktsrett, bokettersyn, forsikrings – og erstatningsrett, strafferett, barnerett og prosedyre. Han tar oppdrag over hele landet.

Utdannelse og arbeidserfaring
 • Utdannelse:
 • Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
 • Arbeidserfaring:
 • Partner og daglig leder, Advokatfirmaet Kirkholm AS
 • Styreleder, Calculare Regnskap AS (tidligere Det Lille Regnskapsbyrået AS)
 • Styreleder, Eiendomsselskapet Corso Ruggero AS
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bache-Wiig
 • Ulike praktikantopphold hos flere advokatfirmaer
Arbeidsområder og kompetanse
 • Arbeidsrett
 • Bokettersyn
 • Kontraktsrett
 • Forsikrings- og erstatningsrett
 • Strafferett
 • Barnerett
 • Prosedyre

Språk Norsk og engelsk, samt noe fransk og italiensk.

Henriette Riege Sandkjen

 

Henriette Riege Sankjen arbeider med regnskap, og har bred erfaring innenfor regnskap, inkasso, forvaltning og kundeservice. Gjennom sin utdanning innen økonomi og administrasjon har Sankjen spesialisering innen regnskap.

Utdannelse og arbeidserfaring
 • Utdannelse:
 • Bachelor i økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI
 • Markedsøkonomi, Handelshøyskolen BI
 • Bachelor i didaktikk og organisasjonslæring, Universitet i Oslo
 • Arbeidserfaring:
 • Regnskapsmedarbeider, Calculare Regnskap AS
 • Rådgiver, Sparebank1 forsikring
Arbeidsområder og kompetanse
 • Regnskap
 • Inkasso
 • Forvaltning
 • IT utvikling, funksjonelltesting med krav til utarbeidelse og dokumentasjon

Språk Norsk, engelsk og fransk.

Eirin Sachse

 

Eirin Sachse arbeider med saker som gjelder arbeidsrett, strafferett, erstatningsrett og barnerett. Sachse studerte rettsvitenskap ved Universitet i Oslo med fordypning i arbeidsrett.
Utdannelse og arbeidserfaring
 • Utdannelse:
 • Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
 • Bachelor i Juss, Høgskolen i Lillehammer
 • Arbeidserfaring:
 • Juridisk utreder, Advokatfirmaet Kirkholm AS
 • Juridisk rådgiver, Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS
 • Kundekonsulent, Sparebanken Hedmark
Arbeidsområder og kompetanse
 • Juridisk utredning
 • Fordypning i arbeidsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett
Språk Norsk, engelsk og tysk.
Helen Hansen

 

Helen Hansen arbeider som daglig leder ved Calculare Regnskap AS, advokatfirmaet samarbeidspartner. Hansen arbeider som inkassokonsulent. Hun er autorisert regnskapsfører, og innehar bred erfaring og kompetanse innenfor skatterett, selskapsrett og bokettersyn. Hansen er ferdig med juridiske studier i 2018.
Utdannelse og arbeidserfaring
 • Utdannelse:
 • Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (ferdig 2018)
 • Bachelor i Revisjon, Høyskolen i Molde
 • Arbeidserfaring:
 • Partner og daglig leder, Calculare Regnskap AS
 • Project Advisor Finance, Rolls-Royce Marine AS
 • Lærer, Akademiet Fagutdanning
 • Økonomiansvarlig, NoOffice International AS
 • Revisormedarbeider, Ernst & Young
Arbeidsområder og kompetanse
 • Skatterett og selskapsrett
 • Årsregnskap
 • Regnskapskontroll
 • Bokettersyn
Språk Norsk og engelsk.
Håkon Helgerud

 

Håkon Helgerud er ansatt hos Calculare Regnskap AS og er autorisert regnskapsfører. Han har erfaring innen regnskap, skatterett og selskapsrett. For Advokatfirmaet Kirkholm bistår Helgerud med verdivurdering, økonomiske og skatterettslige aspekter knyttet til blant annet bokettersyn og erstatning.
Utdannelse og arbeidserfaring
 • Utdannelse:
 • Mastergrad i Revisjon og Regnskap, Norges Handelshøyskole
 • Arbeidserfaring:
 • Autorisert regnskapsfører, Calculare Regnskap AS
Arbeidsområder og kompetanse
 • Årsregnskap
 • Regnskapskontroll
 • Skatterett og selskapsrett
 • Bokettersyn
Språk Norsk, engelsk og tysk.
Jarle Østhaug

 

Jarle Østhaug arbeider som regnskapsmedarbeider og innehar lang erfaring med sine 20 år innen regnskap. Jarle arbeider med bokføring og avstemming.
Arbeidserfaring
 • Regnskapsmedarbeider med 20 års regnskapserfaring
Arbeidsområder og kompetanse
 • Bokføring
 • Avstemming
Språk Norsk og engelsk.

Advokatfirmaet Kirkholm AS bistår klienter over hele landet. Vi bistår både bedrifter, organisasjoner og private personer. Vårt tverrfaglige team bestående av regnskapsførere, revisorer og advokater gjør at vi har en særlig kompetanse i saker som knytter seg til jus, økonomi og regnskap. Dette kan være saker om bokettersyn, skattesaker, økonomisk kriminalitet og konkurssaker. Vårt søsterselskap Calculare regnskap AS er i vårt kontorfellesskap og en del av vår samlede kompetanse, noe som gjør at vi har en særlig forståelse for disse saksfeltene enn noe annet advokatfirma i Norge. Vi har selvtillit til å mene at så er tilfelle. 

I tillegg til dette er vår spesialkompetanse innenfor arbeidsrett både på arbeidstaker - og arbeidsgiverside samt prosedyre og tvisteløsning innenfor både domstoler og nemnder. 

Vi bistår også med ulike former for kontraktsrett, erstatningsrett, fast eiendom rettsforhold, reklamasjoner i saker om fast eiendom, arv - og skifte, barnefordelingssaker og barnevernssaker. 

Dersom du ønsker å få avklart om du har en sak, ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Send en mail til post@kirkholm.no, tlf. 21 04 10 00, tlf. 94002400