Forsikringsrett og erstatningsrett

Forsikringsrett og erstatningsrett

Lang erfaring med forsikringsrett og erstatningsrett

Er det fremmet krav mot deg om erstatning eller ønsker du å fremme krav om erstatning? Eller har du vært utsatt for en ulykke eller skade, kontraktsbrudd eller straffbar handling? Advokatene i Advokatfirmaet Kirkholm kan hjelpe med saker innen forsikringsrett og erstatningsrett!

Våre advokater har lang fartstid med forsikrings- og erstatningsrett – ofte i kombinasjon med kontraktsrett og strafferett. Med et tverrfaglig team bestående av erfarne advokater og økonomer/regnskapsførere har vi de beste forutsetningene for å sikre best mulig utfall i saker hvor forsikringsrett og erstatningsrett er involvert.

Erstatningsrett

henriette-kontoret3Erstatningsrett omhandler alle vilkårene som finnes for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Om du har vært utsatt for en skade eller et tap, så vil det ofte finnes anledning til å kreve erstatning. Dette gjelder spesielt etter ulykker, feilbehandling eller som følge av vold. Men også dersom skade eller tap skyldes uaktsomhet.

De vanligste sakstypene, vi som advokater jobber med, er erstatning etter:

 • Trafikkskade
 • Vold (voldsoffererstatning)
 • Tap av forsørger, grunnet feilbehandling/uaktsomhet
 • Yrkesskader eller andre arbeidsrelaterte skader
 • Pasientskader
 • Kontraktsbrudd
 • Tapt skolegang, grunnet manglende skoleundervisning eller mobbing på skolen

Vi kan også fremme krav om erstatning dersom du/din familie har vært utsatt for feilbehandling fra barnevernet.

Forsikringsrett

Forsikringsselskaper er ofte vanskelig å forholde seg til, både når man søker erstatning – eller om det er fremmet krav om at du skal stå for erstatning.

I de fleste erstatningssaker er det forsikringsselskaper som kobles inn, og de besitter erfarne jurister som jobber for sitt eget selskaps interesser. Som privatperson stiller man ofte svakt når man møter jurister. Det betyr at i alle saker hvor forsikringsselskap kobles inn – vil det være ekstra viktig å ha kompetent juridisk bistand som kjemper for din sak!

Våre advokater har lang erfaring fra saker både for og i mot forsikringsselskaper, og hjelper deg med å finne de beste løsningene.

Innen forsikringsrett har vi erfaring med:

 • Personforsikringer (alt fra trafikk til pasient)
 • Ulykkesforsikringer
 • Uføreforsikringer
 • Gjeldsforsikringer
 • Bolig og innboforsikring
 • Eierskifteforsikring
 • Bil- og båtforsikring (samt MC og tungtransport)

Mange har forsikringer som gir deg som privatperson krav på juridisk bistand. Er du usikker på om din forsikring dekker rett til juridisk bistand? Ta kontakt med en av våre advokater, så hjelper vi deg med å søke om dekning av advokatutgiftene.

andreprofil-270x300La våre advokater hjelpe deg med forsikrings- og erstatningsrett

Vi påtar oss saker både for privatpersoner og bedrifter innen forsikringsrett og erstatningsrett, og har lang erfaring med å sikre riktige utkom og våre klienters interesser.

Våre advokater kan nås på telefon 94 00 24 00, epost post@kirkholm.no eller du kan også benytte vårt kontaktskjema for spørsmål.