Kontraktsrett

Kontraktsrett

Hva er kontraktsrett?

De regler som omhandler kontraktsparters rettigheter og forpliktelser under inngåtte kontrakter – er kjent som kontraktsrett eller avtalerett. Kontraktsrett omhandler mest skriftlige kontrakter, men er også gjeldende for kjøp. Også muntlige avtaler er dekket av kontraktsretten, blant annet ved mislighold og kontraktsbrudd.

Vi bistår klienter i alle faser av kontraktsretten. Fra kontraktsinngåelse hvor avtaleretten også står sterkt – til håndtering av misligholdsbeføyelser og kontraktsbrudd.

Allsidig advokat innen kontraktsrett

Vi har lang erfaring med kontraktsrett, og kan bistå gjennom hele prosessen. Kontraktsrett krever god kjennskap til gjeldende lover og regler. Særlig avtaleloven er sentralt.

Oppstår det kontraktsbrudd eller en tvist knyttet til en kontrakt, er utgangspunktet at vi forsøker å løse saken i minnelighet eller ved hjelp av mekling. Noen ganger er det ikke mulig med minnelig løsning, og saken må inn i rettsapparatet. Vi har god erfaring med prosedyre, og kan hjelpe med kontraktsrelaterte saker i rettsapparatet.

Advokatfirmaet Kirkholm kan bistå med:

 • Generell rådgivning rundt avtalerett og kontraktsrett
 • Misligholdsbeføyelser (å gjøre sitt krav iht. kontrakt gjeldende)
 • Bistand med kontraktsutforming
 • Vitne til kontraktsinngåelse
 • Bistand ved kontraktsbrudd
 • Hjelp ved konflikt etter kontraktsmislighold/brudd
 • Søke erstatning etter mislighold/brudd på kontrakt
 • Unngå erstatning etter mislighold/brudd på kontrakt

Viktig å huske ved kontraktsinngåelse

Når signaturene til kontraktspartene er på plass, er utgangspunktet at kontakten er juridisk bindende for begge parter. Det vil si at partene kan holdes ansvarlig for sin del av kontrakten, og om nødvendig ta saken til retten ved manglende innfrielse fra motpart.

Det er derfor viktig å lese nøye gjennom en kontrakt før man signerer. Er du usikker på punkter, spør gjerne en advokat. Det kan fort bli dyrere å gjøre antagelser.

Våre advokater har erfaring med opptegning av kontrakter til flere bruksområder, og kan hjelpe deg med å forstå alle punkter i en kontrakt før du signerer. Vi kan også gi råd til punkter man bør forhandle om før kontrakter signeres.

Fremgangsmåte ved kontraktsbrudd

Et kontraktsbrudd foreligger når en av kontraktspartene ikke innfrir sin del av avtalen. Dette er også kjent som mislighold av kontrakten, og kan være gjeldende for hele – eller deler av en kontrakt.

Eksempler på kontraktsbrudd / mislighold:

 • Innbetaling overholder ikke frister
 • Kjøpt vare stemmer ikke med beskrivelse
 • Leveranse etter avtalt tidspunkt
 • Ansatt utfører ikke avtalte oppgaver

Det er viktig å huske på at ethvert kjøp er å anse som inngåelse av en kontrakt. Kjøper man en bil som markedsføres som ”garantert rustfri inntil 10 år” og man finner rust etter første vinter, er dette å anse som et kontraktsbrudd.

Ved mislighold / brudd, har man mulighet til å kreve mangelen rettet, kreve prisavslag eller heve kontrakten og kreve erstatning. Også kjent som misligholdsbeføyelse. En advokat vil kunne hjelpe med råd om hvilke steg som bør tas, og hva man bør sikte seg mot. I noen tilfeller har selger krav på å forsøke retting før kjøper kan kreve prisavslag eller heve kjøpet.

Kontraktsbrudd og mislighold av kontrakter håndteres forskjellig fra fagfelt til fagfelt. For privatpersoner gjelder ofte:

For bedrifter er det flere fagfelt som innvirker for kontrakter. Overnasjonale lover (EU, Handelsavtaler mellom land m.fl.) kan også ha innvirkning på kontrakter, samt særskilte regelverk i landet motpart i kontrakt har hovedkontor.

Kontakt våre advokater for hjelp med kontraktsrett

Våre erfarne advokater kan nås på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no. Vi kan hjelpe med alt fra utarbeidelse av kontrakt, til gjennomgang, oppfølging og sanksjoner ved brudd/mislighold.