Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

henriette-kontoret2

Fri rettshjelp er en støtteordning som tilrettelegger for at privatpersoner kan få bistand av advokat i enkeltsaker.

Denne ordningen er først og fremst rettet mot privatpersoner med behov for juridisk bistand, og som har vanskeligheter med å dekke de økonomiske utgiftene dette medfører.

Fri rettshjelp er en statlig støtteordning. Om man kvalifiserer til denne ordningen, er det dermed staten som dekker alle utgifter til advokat.

Hvordan kvalifisere til fri rettshjelp?

Fri rettshjelpsordningen er først og fremst ment for personer, som ikke har økonomiske forutsetninger for å dekke advokatutgifter. Det vil si at man ikke har oppsparte midler, eller at man har en for lav inntekt til å kunne dekke kostnadene til egen advokat.

Fri rettshjelp inntektsgrense:

For noen fagområder er det en forutsetning om maks inntekt og ligningsformue, for å kunne få fri rettshjelp. For 2016 var disse:

  • Enslig søker kan ikke tjene over 246.000 brutto per år
  • Samboere kan ikke tjene samlet over 369.000 brutto per år
  • Netto ligningsformue kan ikke overstige kr. 100.000,-

Noen saker gir rett til fri rettshjelp, selv om man har formue eller høyere inntekt enn oppgitt ovenfor. Ta kontakt med våre advokater på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no for å avklare om du har en slik sak.

Hvordan får man innvilget fri rettshjelp?

Selv om inntekt og formue tilsier at man kvalifiserer, så er det fylkesmannen eller domstolen i ditt fylke som avgjør om du får støtte.

Regelverket for å få innvilget fri rettshjelp er komplekst, og det er derfor smart å oppsøke advokat for bistand med dette.

Ta kontakt med våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no, så hjelper vi å avklare om du kan søke om ordningen, eller om vi kan hjelpe med fritt rettsråd.

Vi er tilgjengelig for fri rettshjelp innen følgende fagområder:

Er du usikker på om din sak faller inn under fagområdene ovenfor? Benytt kontaktskjema til venstre, og forklar din sak i korte trekk – så vil vi raskt komme tilbake til deg med en anbefaling!