Nedbemanning og oppsigelse

Nedbemanning og oppsigelse

nedbemanning1

Nedbemanning og oppsigelse kan være en svært krevende prosess, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. En ryddig prosess vil imidlertid bidra til å redusere muligheten for konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg  gjennom de viktigste momentene å huske på rundt nedbemanning og oppsigelse.

Saklighetskrav ved nedbemanning og oppsigelse

For å kunne si opp en arbeidstaker, kreves det at arbeidsgiver har en saklig grunn. Den saklige begrunnelsen må være bunnet i:

 • Arbeidsgivers forhold,
 • Virksomhetens forhold eller
 • Arbeidstakers forhold

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold krever dokumentasjon fra arbeidsgiver på nødvendigheten av nedbemanning. Typiske begrunnelser er:

 • Driftsinnskrenkning,
 • Rasjonaliseringstiltak eller
 • Effektiviseringsbehov

Det gjelder særlige regner knyttet til utvelgelse i forbindelse med nedbemanning. Hovedregelen er at utvelgelsen skal skje blant alle de ansatte i virksomheten. Momenter som er viktige i vurderingen av utvelgelse blant de ansatte er blant annet:

 • Ansiennitet
 • Kompetanse
 • Egnethet
 • Sosiale hensyn
 • Andre hensyn

Arbeidsmiljøloven oppstiller strenge krav til saksbehandlingen ved en nedbemanningsprosess, hvor det tas særlige hensyn til arbeidstakerne. Er du usikker på om gjennomføringen av en nedbemanningsprosess følger lovens krav?

→ Ta gjerne kontakt med en av våre arbeidsrettsadvokater.

Vi har lang erfaring både med å bistå arbeidstakere som er rammet av oppsigelse eller nedbemanning, og arbeidsgivere som har et behov for å nedbemanne eller si opp ansatte.

Prøvetid

Det kan være viktig å bruke prøvetid for å finne ut om den ansatte passer inn i jobben og har de faglige kvalifikasjoner som trengs for å kunne oppfylle sine plikter etter arbeidsavtalen. Har du inngått en arbeidsavtale med prøvetid, eller vurderer du å gjøre det? Prøvetid benyttes ofte for å finne ut om den ansatte passer inn i jobben.

Det er likevel viktig å huske på følgende:

 • En avtale om prøvetid skal være skriftlig
 • Det kan ikke avtales prøvetid lengre enn seks måneder

Det er viktig å merke seg at det likevel ikke er fritt frem for arbeidsgiver å gå til oppsigelse av arbeidstaker som er i prøvetid.

Oppsigelse under prøvetid

Selv om lovens oppsigelsesvern er lempet noe ved prøvetid, må en oppsigelse være saklig begrunnet i arbeidstakers mangler ved:

 • Tilpasning til arbeidet
 • Faglige dyktighet
 • Pålitelighet

Dyktig arbeidsrettsadvokat

eirin-profilEr du i konflikt vedrørende et arbeidsforhold eller er usikker på omstendigheter rundt en ansettelse?

Ikke nøl med å kontakte en av våre advokater på telefon 94 00 24 00 eller e-post post@kirkholm.no. Fra firmaet ble opprettet har vi hatt et stort antall arbeidsrettssaker innenfor alle deler av fagfeltet.

Vi har høy kompetanse som arbeidsrettsadvokat, og hjelper til helt fra saken starter inntil man har kommet til enighet om en avtale eller den er ferdig behandlet av alle domstolsinstanser – dersom det er nødvendig.

Vi tilbyr også fri rettshjelp i en del saker som faller inn under arbeidsrett

Eksempler på slike saker kan være:

 • Saker for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven om et arbeidsforhold består eller
 • Om erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold

Vi kan hjelpe både deg som er arbeidsgiver eller arbeidstaker i tvist om arbeidsrettslige forhold.