Reklamasjon på fast eiendom

rekl

Reklamasjon på fast eiendom

Det er ulike årsaker til at man ønsker å reklamere på fast eiendom. Eiendomsmegler, selger eller takstmann kan ha unnlatt å opplyse om vannlekkasje og råteskade, setningsskader i fundamentet, odelsrett på eiendommen, bruksrett for go-cart laget i nærområdet – ja så mangt.

Utfordringen mange opplever når de forsøker å reklamere på kjøpet, er unnskyldninger, uvitenhet eller trenering av saken. Med en advokat ved din side, som kan navigere lovene for deg, finne presedens for reklamasjon på kjøp av fast eiendom, eller om nødvendig heving av kjøp – står du mye tryggere på å få ønsket resultat i saken.

Vi står på for dine rettigheter

I følge Eiendom Norge ender 1 av 4 boligkjøp med ønske om reklamasjon på kjøp. Hovedårsakene til dette er at takstmann har oversett problemområder, selger har unnlatt å informere om feil/mangler eller også at kjøper ikke har satt seg godt nok inn i salgsdokumentene.

Som advokater, vil vi først sette oss inn i din eiendomssituasjon og gi råd om hvilke muligheter man har, som kjøper av fast eiendom. Vi informerer også om hvilke veier man kan følge for å oppnå en reklamasjon eller oppheving av kjøp.

Våre advokater har omfattende kunnskap om:

  • Fast eiendom rettsforhold
  • Kjøpsloven
  • Bustadsoppføringslova
  • Skjøter og pant
  • Uskiftet bo
  • Rutiner for fastsetting av takst
  • Rutiner for selgers egenerklæring
  • Rutiner for eiendomsmegler

Lurer du på om du kan reklamere på kjøp av fast eiendom?

Våre advokater kan nås på 94 00 24 00 eller post@kirkholm.no.

Slik går du frem ved reklamasjon på kjøp av fast eiendom

For at du som kjøper, ikke skal miste rettighetene dine, bør reklamasjon på mangler ved boligen skje raskest mulig. Å hente inn advokatbistand og sakkyndige, om man ikke vet hvordan man skal gå frem på egenhånd, er for de fleste det første man bør gjøre.

Reklamasjonsfristen er 5 år etter kjøp av bolig, men kjøper taper ofte retten til reklamasjon dersom dette ikke gjøres innen 2 måneder etter feil/mangel oppdages.

Det neste man bør gjøre er å avdekke om man har rett til reklamasjon. Å sette seg inn i dette på egenhånd kan være krevende. Her vil advokater med erfaring kunne spare deg for mye tid.

En sakkyndig kan hjelpe deg med å beregne kostnadsomfanget for utbedring. Her er det viktig å fastsette realistiske krav, som står i forventning med de kostnadene som vil løpe for å få utbedret feilen/mangelen.

Beramming av reklamasjonsomfang

Er det råteskade på baderommet, vil et reklamasjonskrav inkludere utbedring av de delene av badet som er rammet, samt også berørte deler som må bygges opp ved utbedring. Om servant og toalett ikke inngår i skadene, men man ønsker å skifte dette når det allikevel skal utføres arbeider, skal dette ikke inngås som en del av selgers/takstmanns/meglers eller forsikringsselskapets utgifter.

Dersom man samtidig med utbedring av feil og mangler, ønsker å utføre oppgraderinger, er dette kostnader man selv må påta seg. Forsøk på å flytte slike kostnader til den annen part, vil gi et svakere utgangspunkt dersom saken må tas videre.

– Advokatfirmaet Kirkholm kan sette deg i kontakt med dyktige og grundige sakkyndige, som kan beramme skadeomfang og fastslå utbedringskostnader for deg!

Når man har avklart om man har en reklamasjonssak og man sitter på estimert omkostning for utbedring – er neste steg å sende et reklamasjonsskjema til korrekt(e) part(er). Her kan enten våre advokater hjelpe deg, eller så kan du benytte deg av Forbrukerrådets mal for reklamasjon som du finner her og sende dette selv.

De fleste reklamasjonssaker, kan, og blir ofte løst i minnelighet. En god dialog med selger, eiendomsmegler og eventuelt forsikringsselskap bør være høyt prioritert. Å gi de mulighet til å velge mellom selv å stå for utbedring av feil/mangler eller at du selv kan hente inn sakkyndig hjelp til dette med forhåndsavklaring av kostnader – vil ofte gjøre motpart mer løsningsinnstilt, og sikre et positivt utfall i saken. Om man føler seg lurt, snytt eller ergres over feil/mangel, kan det være lurt å la en advokat ta seg av dialogen.

Våre advokater står klare til å hjelpe med din reklamasjonssak

Har du behov for profesjonell hjelp rundt reklamasjon for fast eiendom eller spørsmål? Ring oss på 94 00 24 00, send oss en epost på post@kirkholm.no.

Du kan også benytte kontaktskjemaet på denne siden. Legg igjen navn, telefonnummer og en kort beskrivelse av din situasjon – så kan vi hjelpe deg med best mulig resultat ved reklamasjon av fast eiendom.