Unngå konkurs med rett advokathjelp

Hvis en bedrift ikke lenger har midler til å betale utgiftene sine, står den i fare for å gå konkurs – og uansett årsak kan dette føles skremmende og overveldende. Heldigvis er det mulig å finne gode, alternative løsninger, og med riktig advokathjelp til riktig tid kan du få skuta på rett kjøl igjen.

Opplever selskapet ditt finansielle vanskeligheter? Da gjelder det å søke råd i tide. Vi i Kirkholm har lang og solid erfaring med å hjelpe bedrifter gjennom økonomiske kriser og kan tilby deg den advokathjelpen du trenger for å finne gode, alternative løsninger på utfordringene dine.

Vi har lang erfaring med konkursrett, og du når oss på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no. Ring oss for 30 min gratis* og uforpliketende oppstartssamtale:

Dette kan vi hjelpe deg med

Har du først kommet dit hen at bedriften står i fare for å gå konkurs, kan vi i Kirkholm bistå deg. Blant annet kan vi se på muligheter for restrukturering av selskapet gjennom tilførsel av ny egenkapital eller lån, kreditoravtaler, nedbemanninger og/eller salg av virksomhetsområder.

En restrukturering av selskapet kan blant annet innebære

 • fusjon, altså en sammenslåing med ett eller flere selskaper
 • fisjon, som innebærer at selskapet deles opp
 • due diligence, som er en selskapsgjennomgang som gir god og dekkende oversikt over selskapets faktiske, rettslige og økonomiske forhold
 • emisjoner, som er en form for finansiering hvor man henter ny egenkapital og som innebærer utstedelse av verdipapirer og forhøyet aksjekapital
 • joint ventures, som betyr «fellesforetak» og som innebærer et økonomisk samarbeid mellom flere selskaper

Fordi det må tas en rekke sammensatte og kompliserte vurderinger for at resultatene skal bli best mulig, er det lurt å få hjelp av erfarne advokater og rådgivere. Vi i Kirkholm hjelper deg gjerne og kan også se på muligheter for å restrukturere og refinansiere gjeld, samt bistå i kreditor- og investorforhandlinger.

 

Rekonstruksjonsloven

I forbindelse med covid-19 ble det i mai 2020 vedtatt en ny, midlertidig rekonstruksjonslov som skal gjøre det enklere å finne gode løsninger på finansielle utfordringer. Poenget med loven er å sørge for mer effektive gjeldsforhandlingsbetingelser, slik at færre bedrifter går konkurs.

Alle som har begjært offentlig gjeldsforhandling på tidspunktet loven trådte i kraft, eller som innledet forhandlingene etter 1. mars 2020, skal kunne behandles i tråd med de nye reglene.

Les mer om den nye ordningen her.

Våre beste tips for å unngå konkurs

Hele tre av fire bedrifter går konkurs innen fem år etter oppstart, og som oftest er årsaken dårlig likviditet og manglende betalingsevne. For små bedrifter og enkeltmannsforetak henger dette vanligvis sammen med omsetning og at man rett og slett ikke selger nok. For andre kan det handle mer om sviktende kostnadskontroll og dårlig økonomisk oversikt.

Her er noen av våre beste tips for å forebygge konkurs:

 • Sørg for god likviditetskontroll – blant annet ved å sette opp et budsjett basert på forventede inntekter og kjente kostnader.
 • Søk om betalingsutsettelser og vær proaktiv overfor banker, leverandører og andre kreditorer. Overraskende mange er villige til å gi deg mer tid.
 • Følg opp alle fakturaer og ha gode innkrevingsrutiner. Sliter du med at kundene ikke gjør opp for seg, kan løsningen være inkasso.
 • Sørg for god kommunikasjon innad i bedriften og at styret møtes regelmessig. Noe av det viktigste for å unngå konkurs er å reagere tidlig, slik at eventuelle problemer oppdages før det er for sent.
 • Vær disiplinert når det gjelder pengebruken i selskapet. Hold deg til budsjettet og bruk pengene fornuftig.
 • Det er en grunn til at myndighetene tilbyr flere og bedre krisepakker akkurat nå. Ikke nøl med å søke – kanskje er det akkurat dette du trenger for å redde bedriften din.
 • Ingen er tjent med at du skjuler vanskelighetene for de rundt deg. Vær åpen om situasjonen, og hvem vet: Kanskje fører åpenheten til hjelp fra uventet hold?
 • Søk advokat hjelp! Med riktig rådgivning til riktig tid kan du nemlig få skute på rett kjøl igjen.

 

Opplever du og bedriften din finansielle utfordringer? Trenger du en sparringspartner eller konkurshjelp? Vi i Kirkholm kan tilby deg den advokathjelpen du trenger for å finne gode, alternative løsninger på utfordringene dine.

Vi har lang erfaring med konkursrett, og du når oss på telefon 94 00 24 00 eller epost post@kirkholm.no.