Privatrettens mange utfordringer

Selv om avtalen som er inngått er av det uvanlige slaget er den likefult gyldig og skal etterleves deretter. Kunne du tenke deg å signere en troskapsavtale med din samboer?

Troskapsavtalen og sjekkeappen som ødela alt for tobarnsfaren.

Denne saken kom først opp i tingretten og deretter i Hålogaland lagmannsrett, begge gangene med samme utfall. Det hele startet med et samboerpar der mannen i forholdet lastet ned sjekkeappen Tinder og fikk en virkelig god match i 2014. Matchen ledet til et sidesprang som senere ble oppdaget av mannens samboer. Samboerparet ble enige om å prøve på forholdet videre da de var nybakte småbarnsforeldre.

Faren til kvinnen var dommer og hun fikk råd av ham til å inngå en troskapsavtale med samboeren. Dette samtykket samboeren til og kontrakten ble inngått. Troskapsavtalen var klokkeklar;

«Ved utroskap (kjønnslig/intim omgang med andre enn samboer) vil jeg overføre min halvdel av bolig i [ZZ] + 100 000 kr. (andel av bil) til min samboer. Det vil si at min samboer blir 100 prosent eier av nevnte felles bolig og bil uten ytterligere vederlag enn å overta ansvaret for respektive samboers lån.»

Lagmannsrettens avgjørelse bygger på det velkjente avtalerettslige prinsippet, pacta sunt servanda – avtaler skal holdes. Det er avtalefrihet i Norge der partene står fritt til å bestemme innholdet i en felles avtale. Troskapsavtaler er ikke særlig vanlig her, men har man først valgt å inngå avtale om å ikke være utro, så må denne altså holdes. Det finnes unntak som gjør at partene kan fravike avtalen, men den ble vurdert til å verken være i strid med avtalelovens §36 eller en av Norges eldste lover; Christian den femtes ærbarhetsregel fra 1682.

I tillegg til tap av hus og bil til nesten 1,5 millioner kroner, må mannen også dekke kvinnens saksomkostninger på en halv million kroner. Troskap er en grunnleggende moralsk forutsetning for et samboerforhold og vanligvis ikke juridisk bindende, men dersom du signerer en kontrakt med lovnad om å være tro til din samboer, bør du altså ikke bryte den.

Dommen kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/LHSIV/avgjorelse/lh-2017-129425

Vi bistår både private personer og bedrifter i livets små og store utfordringer. Ta kontakt for en uforpliktende prat, vi setter alltid klienten først.